ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Πληροφορίες αγώνα δρόμου Σπάρτης 10 χλμ

Εξερευνήστε τη διάταξη της διαδρομής του Αγώνα Δρόμου 10 χλμ

Ο αναλυτικός χάρτης, θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ευκολότερα τα κυριότερα στοιχεία της διαδρομής του Αγώνα Δρόμου 10 χλμ.

Πληροφορίες Αγώνα Δρόμου Σπάρτης 10χλμ.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κεντρική Πλατεία Σπάρτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

20:00h

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δρομείς ηλικίας άνω των 15 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τους ανήλικους δρομείς είναι η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα έως την επίσημη προθεσμία λήξης των εγγραφών.

O δρομέας συμμετέχει στον «αγώνα» με απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνει επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Παραιτείται από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινεί στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον Διοργανωτή, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύεται ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσει τον αριθμό συμμετοχής που θα του διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα». Ο δρομέας αποδέχεται όλους τους ανωτέρω όρους συμμετοχής.

(Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της αίτησης συμμετοχής).

Χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγώνων

Το χρονικό όριο τερματισμού για τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ είναι 1 ώρα και 45′.

Παροχές πακέτου συμμετοχής

Αναμνηστικό μπλουζάκι, αριθμός συμμετοχής, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο, παροχή νερού,  χυμών, αναψυκτικών, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιητικό συμμετοχής (μέσω επίσημης ιστοσελίδας).

Θέλεις κι εσύ να συμμετέχεις?